National galleriet

Den ungerska National Galleriet är den största offentliga samling som dokumenterar och redovisar intresset och utvecklingen av konst i Ungern. Det har fungerat som en oberoende institution sedan 1957. Den U.N.G flyttade till sin nuvarande plats, fd Slottet i Buda, 1975.

Inne i galleriet finns flera permanenta utställningar, “medeltida och renässans Sten karvningar”, “Sena renässans-och barockkonst”, “Konst av Mihály Munkácsy och László Paal”, “Måleri från 1800-talet”, “1900-tals konst” och lite mer. Dessutom finns det alltid en del bra och intressanta tillfälliga utställningar i det Ungerska National Galleriet.

Ungerska National Galleriet
1014 Budapest, Szent György tér 2.

Bilder: Ungerska National Galleriet

Share