Hjältes torget

Detta torg gjordes till minnet av intåget i Ungern för 1000 år sedan. Allting runtomkring den byggdes upp då, även om torget har förbättrats sedan dess så är allt i orginal. På torget kan du se graven som är till minne av dem döda hjältarna i Ungern. Bakom graven står statyer av Stamledarna som ledde Ungrarna in i deras territorium 896. Och på toppen av statyn står ärke änglen Gabriel med den Ungerska kronan i sin höger hand och ett dubbelt kors i sin vänstra hand. Bakom kan du se två kolonnader med sju viktiga personligheter från Ungerns historia. På ena sidan av torget finns konst museet och på andra sidan konst hallen.

(På båda sidorna om torget finns var sitt museum, konst museet och konst hallen.) Om du planerar att besöka en galleria under din vistelse i Budapest rekomenderar vi dig konst museet.

Bilder: Hjältes torget

Share