Konsthallen

Om du är intresserad av samtida konst är Konsthallen platsen för dig att gå till. Uppdraget för museet är att medla, nutid och inflytande ungerska och internationella trender och företeelser i den samtida bildkonsten. Varje år ordna de 5-6 olika moderna utställningar, där du kan se verk av moderna fotografer, konstnärer och alla typer av modern konst.

Byggnaden ligger vid Hjältarnas torg, och den byggdes vid millennieskiftet 1896. Den här utställningshallen renoverades 1995 och har sedan dess välkomnade besökare och ledande ungerska och internationella samtida konstnärer både medlare och företräder moderna konstnärliga tendenser även om de inte behåller sina egna permanenta samling.

Två andra museer som också tillhör Konsthallen; Ernst Museum (1065 Budapest, Nagymezõ u. 8) och Dorottya Gallery (1051 Budapest, Dorottya u. 8.).

Konsthallen
1146 Budapest, Dózsa György út 37.

Bilder: Konsthallen

Share